Risico-cijfers geactualiseerd

Risico-cijfers geactualiseerd

De risico-indicator, het aantal letselongevallen gedeeld door de voertuigprestatie, is opnieuw berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van de ongevalsgegevens over de periode 2015 t/m 2019. Voor de intensiteitsschatting is gebruik gemaakt van gegevens over 2019. Daarmee is de risico-indicator aangepast aan de actualiteit. Hieronder leggen we uit wat dat betekent. Wat verandert er? Door de ongevalsgegevens tot en met 2019…Read more
Zelf aan de slag met data

Zelf aan de slag met data

Hastig is distributeur van TomTom verkeersdata voor Europa, zowel historisch als realtime. Omdat we zelf al geruime tijd met deze data werken, weten we precies waar u op moet letten bij het gebruik er van. U kunt bij ons terecht voor: Traffic Stats (reistijd, snelheid en aantallen op routes en in gebieden) OD (herkomst bestemming  met variabele gebiedsindeling) Route monitoring…Read more
MOVIMAPS

MOVIMAPS

Tijdens het OV Congres lieten we voor het eerst MOVIMAPS zien. Met MOVIMAPS maken we het nog eenvoudiger om te laten zien wat er gebeurt in de stad (of regio). Je kiest simpelweg de kaartlagen die je nodig hebt. Dat kan op verschillende thema's:- veiligheid- autoverkeer- openbaar vervoer maar ook op toepassing (denk aan het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030, beleidsmonitoring,…Read more

Provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, provincie Overijssel, provincie Gelderland, provincie Flevoland, provincie Limburg, provincie Fryslan, provincie Drenthe, Regio Assen-Groningen, Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Arcadis, Volker Wessels, Sasol Hamburg, Arriva, Royal Haskonig DHV, Exante, Rotterdam, Gorinchem, Apeldoorn, ‘s-Hertogenbosch, Altena, Goudappel, Eindhoven.

recente opdrachtgevers