Grip op hotspots

Grip op hotspots

Stel je houdt een enquête. Je ontvangt een grote stapel ingevulde formulieren en besluit vervolgens de enquêtes die niet volledig zijn ingevuld weg te gooien. Dat is vreemd, nietwaar? Toch is dat wat er gebeurt met de informatie over verkeersongevallen.

Met ons verkeersveiligheidskompas maken we met een paar simpele handelingen een kaart van Nederland zoals veel beleidsmedewerkers die zullen herkennen uit hun gemeenten. Er zijn 123 kruispunten en wegvakken waar in de periode 2011-2015 vijf of meer dodelijke- en letselongevallen gebeurden en waarbij de locatie exact bekend was.

hotspots1

Wat gebeurt er als we wat minder exact kijken? Als we ook de ongevallen meenemen die in de buurt gebeurd zijn (maar niet aan de andere kant van de stad). Dat plaatje voor Nederland ziet er heel anders uit.

hotspots2

Nederland is een stuk minder leeg. Het aantal locaties met vijf of meer dodelijke of letselongevallen blijkt ruim 300. Meer dan 2,5 keer zoveel locaties die om aandacht vragen. En daar gaat het volgens ons om.

In de zoektocht naar een “betere registratie” is het accent vooral op nauwkeurigheid komen te liggen. Het neveneffect daarvan is minder positief: er blijft veel informatie uit de (big) data van ongevallen onbenut. Informatie die cruciaal is voor de aanpak van hotspots.

Even een voorbeeld. In een gemeente gebeuren er 3 letselongevallen, waarvan 2 met fietsers, op twee kruispunten in de Kerkstraat (locatie exact bekend). Echter, als je kijkt naar alle ongevallen in die buurt, blijken er nog 11 letselongevallen op de Kerkstraat te gebeuren, waarvan de helft met fietsers. Dan zou het best zo kunnen zijn dat er iets mis is met de fietsstroken langs de Kerkstraat.

Grip op hotspots start met het inzetten van alle informatie die voorhanden is om daarmee gerichter naar goede oplossingen te kunnen zoeken. Het verkeersveiligheidskompas helpt daarbij.