Toegankelijkheid en beschikbaarheid bus in beeld

Toegankelijkheid en beschikbaarheid bus in beeld

Een groot deel van de bushaltes in West-Brabant is toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook de bussen zijn toegankelijk. Dat maakt de bus steeds meer een alternatief voor de Regiotaxi. Maar hoe ver is het eigenlijk lopen naar de bus? En komt er op zaterdag en zondag ook een bus? Dat zijn vragen waarbij deze kaart een hulpmiddel is. 

De kaart is bedoeld als een eerste stap in het gesprek over het gebruik van de bus in plaats van de regio. Door het woonadres in te typen schuift de kaart naar die plek toe. De cirkels laten zien welk gebied binnen een straal van 400 meter lopen ligt, rekening houdend met een kleine omweg. Als mensen minder goed ter been zijn kan deze straal ook kleiner worden gemaakt. Dit geeft gelijk een beeld of de bushalte dichtbij genoeg is.

Met kleuren van de cirkels wordt aangegeven of de bushalte toegankelijk is. Daarin zijn drie mogelijkheden:

  • blauw: alle halteperrons zijn toegankelijk: zowel bij vertrek als aankomst is er een toegankelijke halte
  • bruin: niet alle halteperrons zijn toegankelijk: de vertrek- of aankomsthalte is toegankelijk
  • geel: geen van de halteperrons is toegankelijk

Met een paarse cirkel wordt per halte aangegeven hoeveel bussen er dagelijks vertrekken. Hoe groter de cirkel, des te meer bussen er vertrekken en des te makkelijker het reizen met openbaar vervoer is. Op zaterdag en zondag rijden er vaak minder of zelfs helemaal geen bussen. Dat kan met de kaart eenvoudig in beeld worden gebracht.