50 km – verschillen in fietsvoorzieningen

50 km – verschillen in fietsvoorzieningen

In deze serie blogs besteden we aandacht aan de risico’s op de verschillende snelheidsregiems. We laten zien hoe de risico-indicator kan worden gebruikt om meer grip te krijgen op de risico’s in een bepaald gebied. In dit blog zoomen we in op de verschillen in kwaliteit van de fietsvoorzieningen op 50 km-wegen. De voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn bedoeld als illustratie.

In veel gemeenten gebeuren de meeste letselongevallen op 50 km wegen. Daar is dus veel te winnen. Door te kijken welke wijken voor 50 km de hoogste risico-indicator hebben weet je waar de meeste winst te behalen is. Meer informatie over de risico-indicator is in een van de andere blogs te vinden.

Hoe ziet dat er nu uit in de praktijk? In deze gemeente in Noord-Holland gebeuren de meeste letselongevallen op 50 km-wegen. De risico-indicator voor 50 km ligt duidelijk hoger dan voor heel de provincie. Een handige eerste stap is door te kijken naar wijken met een hoge risico-indicator en ook nog een hoog aantal letselongevallen.

In het risico-kompas zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd:

– het risico-cijfer per gemeente of wijk kan op de kaart worden gezet

– de legenda laat ook voor de wijken de goede kleuren zien

– het beeld is stabieler geworden

– als er een gemeente is geselecteerd verschijnen in het overzicht alleen de risico-cijfers van die gemeente

– het overzicht kan eenvoudig worden gekopieerd en hergebruikt in word of excel

Verschil in risico-indicator tussen de wijken

De eerste ervaringen in het land geven aan dat een hoge risico-indicator op 50 km-wegen vaak samengaat met het ontbreken van vrijliggende fietspaden. Het is daarom zinvol om van de wijken met een risico-indicator die hoger ligt dan het gemiddelde van de hele gemeente voor 50 km-wegen te inventariseren hoe tevreden je bent over de kwaliteit van de fietsvoorzieningen.

Hieronder vergelijken we twee wijken die vlak naast elkaar liggen. De linker wijk heeft een risico-indicator die rond het gemiddelde van de gemeente ligt. De rechter wijk heeft een risico-indicator die duidelijk een stuk hoger ligt. We zien ook dat beide wijken een vergelijkbare wegenstructuur hebben met een weg die een “rondje” door de wijk vormt.

De linker wijk heeft duidelijk een lagere risico-indicator dan de rechter

Als we met streetview inzoomen op het “rondje” in de linker wijk, dan blijken hier vrijliggende fietspaden te liggen.

In de rechter wijk ziet het er duidelijk anders uit. Hier zijn geen vrijliggende fietspaden en parkeren de auto’s langs de rijbaan.

In de linker wijk is de balans tussen ongevallen en hoeveelheid verkeer gunstiger dan in de rechter wijk.

Het zal niet altijd zo eenvoudig zijn om de verschillen aan te wijzen, maar hopelijk inspireren deze voorbeelden om op deze manier naar de wijken in je eigen gemeente te gaan kijken.

Heb je behoefte aan een toelichting of wil je in een online sessie brainstormen over de risico’s in jouw gemeente, neem dan contact met ons op.