Schattingen V85 beschikbaar

Naast ongevalsgegevens zijn ook snelheidsgegevens beschikbaar voor alle gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze gegevens zijn afkomstig van het NDW en geven een schatting van de V85 over geheel 2018. Vandaar dat ze op de website de aanduiding S85 hebben gekregen.

Op de NDW website kan meer informatie worden gevonden over de gebruikte methodiek. De data is beschikbaar voor drukkere wegen met een maximum snelheid van 50 km/u en hoger. De methodiek werkt alleen als de maximum snelheid die gebruikt is klopt. Als die niet klopt, dan zijn de schattingen niet bruikbaar. In de mouse-over zie je welke snelheid is gebruikt als uitgangspunt. In een aparte laag hebben we het bestand met geldende maximum snelheden in Nederland in beeld gebracht. Door die op elkaar te leggen krijg je een eerste indruk van locaties waar de snelheid te hoog ligt.

Omdat de gemeenten het meeste belang hebben bij snelheidsinformatie op de 50 km-wegen en daar de geldende maximum-snelheid het beste klopt, laat de kaart deze als eerste zien. Met een knop kunnen ook andere snelheidsregiems worden geselecteerd.

We horen graag of de getoonde S85 waarden overeen komen (of juist afwijken) van vaste telpunten. Die informatie mag worden gestuurd aan r.vdwerken@hastig.nl. Ook voor vragen over de wijze waarop de S85 is bepaald en voor andere vragen over het meten van de V85 kun je daar terecht.