MOVIMAPS

MOVIMAPS

Tijdens het OV Congres lieten we voor het eerst MOVIMAPS zien.

Met MOVIMAPS maken we het nog eenvoudiger om te laten zien wat er gebeurt in de stad (of regio). Je kiest simpelweg de kaartlagen die je nodig hebt. Dat kan op verschillende thema’s:
– veiligheid
– autoverkeer
– openbaar vervoer

maar ook op toepassing (denk aan het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030, beleidsmonitoring, sluipverkeer of coronacrisis).

MOVIMAPS doorstroming

Er zijn op dit moment 12 inzichtelijke kaarten: MAPS. Meer informatie over MOVIMAPS is te vinden op aparte website.

De komende tijd worden alle bestaande producten zoals het verkeersveiligheidskompas en reistijdkompas omgezet naar MOVIMAPS.