Ongevalsgevens over 2019 beschikbaar

Ongevalsgevens over 2019 beschikbaar

De BRON ongevalsgegevens over 2019 zijn beschikbaar. Er is een nieuwe periode van vijf jaar (2015 t/m 2019) toegevoegd in de laag ongevallen. Er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan om het gebruiksgemak te vergroten. Heb je zelf nog wensen of tips? Laat het ons weten.

Meer ongevalsconcentraties

Een eerste blik op de ongevallen in verschillende delen van het land laat zien dat er weer meer ongevalsconcentraties zijn (meer locaties met X ongevallen per locatie). Dit hangt deels samen met de verbetering van de kwaliteit van de ongevalsregistratie, waardoor er meer ongevallen zijn waarbij de locatie correct is. Het geeft ook aan dat het met de ontwikkeling van de verkeersveiligheid niet de goede kant op gaat.

Dodelijke slachtoffers (CBS)

Er is een grafiek toegevoegd die het aantal dodelijk slachtoffers per provincie laat zien op basis van de CBS gegevens. De inspanningen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid moeten uiteindelijk leiden tot een afname van deze cijfers.

Gegevens over leeftijden komen terug

Als gevolg van de AVG zijn een aantal kenmerken uit het ongevalsbestand verwijderd. Het goede nieuws is dat er voor wegbeheerders een bestand beschikbaar is waarin meer gegevens beschikbaar zijn. Dit bestand is inmiddels door ons aangevraagd. Als dit geleverd en verwerkt is zullen de doelgroepaccenten met leeftijden actief worden gemaakt.

Beter onderscheid locaties

Om het verschil in het aantal ongevallen per locatie duidelijker te laten zien is de grootte van de symbolen aangepast aan het aantal ongevallen op die locatie. We zijn nog aan het experimenteren met de maatvoering, maar het geeft wel gelijk meer overzicht.

Aanpassingen van de interface

Omdat we merkten dat een aantal knoppen wegvielen bij gebruik op sommige computers hebben we de interface aangepast. De knoppen zijn naar boven geplaatst. Ook het blog is nu rechts boven te vinden.