Risico-cijfers geactualiseerd

Risico-cijfers geactualiseerd

De risico-indicator, het aantal letselongevallen gedeeld door de voertuigprestatie, is opnieuw berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van de ongevalsgegevens over de periode 2015 t/m 2019. Voor de intensiteitsschatting is gebruik gemaakt van gegevens over 2019. Daarmee is de risico-indicator aangepast aan de actualiteit. Hieronder leggen we uit wat dat betekent.

Wat verandert er?

Door de ongevalsgegevens tot en met 2019 te gebruiken, sluit het beeld beter aan bij de actualiteit. In gebieden waar het snelheidsregiem gewijzigd is zullen steeds meer ongevallen aan het goede regiem gekoppeld zijn. Omdat we uit gaan wat er in de registratie is genoteerd over de geldende maximum snelheid, kan het zijn dat ongevalslocatie aan het verkeerde regiem is toegekend. Dit zal het vaakst voorkomen bij 30-50 en 60-80. We werken nog een een mogelijkheid om die snelheidsregiems samen in beeld te brengen.

Ook voor de schatting van de hoeveelheid verkeer maken we gebruik van een actueler netwerk van TomTom. Ook hier zal op meer wegen de geldende maximum snelheid beter kloppen en er dus een betere voertuigprestatie worden geschat.

Daarnaast hebben we de intensiteitsschattingen verfijnd. In plaats van overal uit te gaan van 5% dekking (verhouding aantal waarnemingen met intensiteit) variëren we die nu afhankelijk van de hoeveelheid verkeer. Op rustigere wegen is de dekking relatief lager dan op drukkere wegen. Hierdoor wordt de intensiteitsschatting beter.

Wat blijft er?

De risico-indicator is een eenvoudig hulpmiddel om te bepalen welke gebieden een afwijkend risico kennen in een gemeente. Doordat is aangegeven op welk snelheidsregiem de meeste letselongevallen gebeuren en je kunt zien wat de kans op een ongeval is, kunnen er makkelijker keuzes gemaakt worden.

Per gemeente kun je zien welke wijken een relatief hoger risico hebben. Hoger dan het gemiddelde van dat snelheidsregiem voor die gemeente. Daar valt winst te boeken door het risico daar omlaag te brengen. Het is bovendien een manier om te selecteren in welke gebieden je aan de slag gaat.

Wat komt er nog?

De risico-indicator wordt niet alleen uitgerekend voor Fryslan, maar voor heel Nederland. Die cijfers zijn in de loop van het eerste kwartaal beschikbaar. Dan kun je dus jouw gemeente vergelijken met het gemiddelde van Nederland of met een gemeente in een andere provincie.

Omdat het aandeel van TomTom data ten opzichte van het totale verkeer elk jaar verandert, is het nog niet mogelijk om een trendanalyse van de risico-indicator zelf te maken. De komende tijd gaan we bekijken welke factor er nodig is om de risico-indicatoren over de verschillende perioden met elkaar te kunnen vergelijken.