Nu ook inzicht in snelheid en drukte

Nu ook inzicht in snelheid en drukte

Naast de veiligheidsratio, de verhouding tussen letselongevallen en de hoeveelheid verkeer, is voor alle Friese gemeenten nu ook inzicht in snelheid en drukte op alle wegen toegevoegd. Hiervoor is een nieuw platform ontwikkelt: Movimaps

Veiligheidsratio

Dit is de nieuwe term voor de risico-indicator. Per snelheidsregiem is voor alle wegen de verhouding uitgerekend tussen het aaantal letselongevallen en de verkeersprestatie. De veiligheidsratio neemt af naarmate het snelheidsregiem toeneemt. Eenvoudig gezegd: op een autosnelweg is de kans op een ongeval kleiner (per afgelegde kilometer) dan op een weg in de bebouwde kom. In onderstaande grafiek vergelijken we de veiligheidsratio voor de wege in de noordelijke provincies met die van heel Nederland.

Veiligheidsratio op wegen in de noordelijke provincies vergeleken met Nederland

In veel gemeenten zal de discussie spelen over het instellen van 30 km als uitgangspunt binnen de kom. Juist voor die discussie laten we zien wat er gebeurt als je de 30- en 50 km-wegen combineert. Wijken waar die waarde hoog ligt, ten opzichte van het gemiddelde van de gemeente, verdienen extra aandacht.

Drukte

We gebruiken een schatting van het autoverkeer op elke weg om die veiligheidsratio uit te rekenen. Nieuw is dat we die schatting van de intensiteit ook op elk wegvak in de gemeente laten zien: de drukte. We werken er continue aan om de schattingen te verbeteren. Voor heel Nederland kunnen we het aantal voertuigkilometers uitrekenen. Dat zit binnen 10% van het totale aantal kilometers wat het CBS jaarlijks berekent. Lokaal kunnen de verschillen met de werkelijke intensiteit grote zijn, maar het geeft wel heel goed weer hoe het wegennet gebruikt wordt. Je kunt bijvoorbeeld heel snel zien waar de intensiteiten op 30 km wegen hoog zijn (bijvoorbeeld meer dan 5000 auto’s per dag). Dat zijn straten waar eigenlijk vrijliggende fietspaden zouden moeten liggen.

Snelheid

Met behulp van data van TomTom laten we de V85 (en komende tijd ook de andere percentielen) van de snelheid zien per wegvak. Ook deze informatie is erg geschikt om te zien hoe de wegen worden gebruikt. Naast een beeld per etmaal voor de hele maand kun je ook inzoomen op een bepaald uurblok (bijvoorbeeld de avond van 22-23 uur). Als het aantal waarnemingen te klein is beelden we dat niet meer af. Dat zal bij de individuele uren vaker gelden dan voor het etmaal.

Let er op dat de data niet mag worden gebruikt voor directe handhaving.

Nog wat tips

Met het “wieltje” naast elke kaartlaag kun je keuzes maken. Bijvoorbeeld een andere maand of alleen de 30 km/uur wegen. Dat geldt zowel voor snelheid als voor drukte. Voor de veiligheidsratio kun je alleen het snelheidsregiem kiezen.