Snelheid op alle wegen beschikbaar

Snelheid op alle wegen beschikbaar

Voor alle wegbeheerders in Gelderland is vanaf nu Movimaps | snelheid beschikbaar met gedetailleerdere gegevens over snelheid. Per wegvak is niet alleen de gemiddelde snelheid en de V85 beschikbaar, maar ook alle andere percentielen. Doordat de snelheid over heel 2021 gemeten is, is ook op rustigere wegen een betrouwbaar beeld beschikbaar.

Movimaps snelheid is beschikbaar op gelderlandprv.kijkopkaart.nl. De informatie over ongevallen wordt nog toegevoegd. De risico-cijfers zijn nog te vinden op gelderland.kijkopkaart.nl. Mochten er in de toekomst nieuwe risico-cijfers beschikbaar komen, dan worden die opgenomen in Movimaps.

Snelheid

Met behulp van data van TomTom laten we de V85 (en alle andere percentielen) van de snelheid zien per wegvak. Deze informatie is erg geschikt om te zien hoe de wegen worden gebruikt. Als het aantal waarnemingen te klein is beelden we dat niet meer af. Het snelheidsbeeld is bepaald op basis van alle waarnemingen over heel 2021.

Let er op dat de data niet mag worden gebruikt voor directe handhaving.

Grafiek laat de snelheidsverdeling per wegvak zien

Door op een wegvak te klikken verschijnt onderin een grafiek. Daarin staat de snelheidsverdeling over het etmaal in vijf percentielen. Op die manier kun je goed zien hoe de weg wordt gebruikt.

Focus op de gemeente

De kaart opent met de gemeente Arnhem in beeld, maar je kunt eenvoudig naar je eigen gemeente gaan.

Focus op je eigen gemeente

Wieltje

Met het “wieltje” naast elke kaartlaag kun je keuzes maken. Bijvoorbeeld alleen de 30 km/uur wegen. Ook kun je alleen een bepaalde wegcategorie (FRC) kiezen: 0 zijn de autosnelwegen en 7 zijn de minst belangrijke wegen in het netwerk.

Met het wieltje kun je instellen wat je wilt zien