Verbeterde S85 beschikbaar

Verbeterde S85 beschikbaar

Voor alle wegen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn snelheidsgegevens over geheel 2020 beschikbaar. Deze gegevens zijn net als de eerdere gegevens afkomstig van het NDW. De manier waarop de gegevens worden berekend is verder verbeterd. Het betekent dat er op nog meer wegen informatie beschikbaar is.

Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe platform: Movimaps | snelheid. Movimpas is bereikbaar met dezelfde url als voorheen: mrdh.kijkopkaart.nl. De informatie over ongevallen wordt nog toegevoegd.

Snelheid op 50km wegen en hoger

De S85 is gebeschikbaar voor alle wegen met een snelheidslimiet van 50 km/u en hoger. De door NDW gebruikte methodiek werkt alleen als de snelheidslimiet klopt. In de mouse-over zie je welke snelheid is gebruikt als uitgangspunt.

Naast de V85 over het etmaal (0-24 uur) die op de kaart wordt gebruikt, is per wegvak ook de V85 overdag (6-19 uur) en in de nacht beschikbaar. Door op een wegvak te klikken verschijnt er linksonderin een grafiek met de 3 waarden.

Op die manier ontstaat een goed beeld van het snelheidsverloop over de dag.

De grafiek toont per wegvak de S85 voor etmaal, overdag en nacht

Focus op de gemeente

De kaart opent met de gemeente ’s Gravenhage in beeld, maar je kunt eenvoudig naar je eigen gemeente gaan.

Kies je eigen gemeente uit de lijst

Wieltje

Met het “wieltje” naast elke kaartlaag kun je keuzes maken. Standaard wordsen alle 50 km-wegen getoond. Maar je kunt ook alleen de 80 km-wegen laten zien of een bepaalde roadclass. Bij die laatste staat 1 voor autosnelweg loopt de hierarcie verder af naarmate de waarde van de roadclass toeneemt.

Met het wieltje kun je instellen wat je wilt zien

De S85 wordt jaarlijks geactualiseerd. Als de gegevens over 2021 beschikbaar zijn worden deze verwerkt en krijg iedereen daarover bericht.

Voor vragen kun je contact opnemen: r.vdwerken@hastig.nl.