movimaps-friesland

Nu ook inzicht in snelheid en drukte

Nu ook inzicht in snelheid en drukte

Naast de veiligheidsratio, de verhouding tussen letselongevallen en de hoeveelheid verkeer, is voor alle Friese gemeenten nu ook inzicht in snelheid en drukte op alle wegen toegevoegd. Hiervoor is een nieuw platform ontwikkelt: Movimaps Veiligheidsratio Dit is de nieuwe term voor de risico-indicator. Per snelheidsregiem is voor alle wegen de verhouding uitgerekend tussen het aaantal letselongevallen en de verkeersprestatie. De…Read more