movimaps-gelderland

Snelheid op alle wegen beschikbaar

Snelheid op alle wegen beschikbaar

Voor alle wegbeheerders in Gelderland is vanaf nu Movimaps | snelheid beschikbaar met gedetailleerdere gegevens over snelheid. Per wegvak is niet alleen de gemiddelde snelheid en de V85 beschikbaar, maar ook alle andere percentielen. Doordat de snelheid over heel 2021 gemeten is, is ook op rustigere wegen een betrouwbaar beeld beschikbaar. Movimaps snelheid is beschikbaar op gelderlandprv.kijkopkaart.nl. De informatie over…Read more