movimaps-mrdh

Verbeterde S85 beschikbaar

Verbeterde S85 beschikbaar

Voor alle wegen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn snelheidsgegevens over geheel 2020 beschikbaar. Deze gegevens zijn net als de eerdere gegevens afkomstig van het NDW. De manier waarop de gegevens worden berekend is verder verbeterd. Het betekent dat er op nog meer wegen informatie beschikbaar is. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe platform: Movimaps | snelheid. Movimpas…Read more