mrdh-veiligheid

Verbeterde S85 beschikbaar

Verbeterde S85 beschikbaar

Voor alle wegen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn snelheidsgegevens over geheel 2020 beschikbaar. Deze gegevens zijn net als de eerdere gegevens afkomstig van het NDW. De manier waarop de gegevens worden berekend is verder verbeterd. Het betekent dat er op nog meer wegen informatie beschikbaar is. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe platform: Movimaps | snelheid. Movimpas…Read more

Schattingen V85 beschikbaar

Naast ongevalsgegevens zijn ook snelheidsgegevens beschikbaar voor alle gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze gegevens zijn afkomstig van het NDW en geven een schatting van de V85 over geheel 2018. Vandaar dat ze op de website de aanduiding S85 hebben gekregen. Op de NDW website kan meer informatie worden gevonden over de gebruikte methodiek. De data is beschikbaar…Read more
Weet ons te vinden

Weet ons te vinden

Het lijkt er op dat veel mensen er, net als wij, al aan zijn gewend om van huis uit hun werk zo goed mogelijk voort te zetten. We zien in onze tools dat het gebruik toeneemt. Dat je even met streetview die situatie buiten kunt bekijken vanuit de tool is natuurlijk ook wel makkelijk. Dat levert ook aardige vraag/antwoord mailtjes…Read more

Verkeersveiligheidskompas

Het verkeersveiligheidskompas biedt op een eenvoudige manier inzicht in de geregistreerde ongevallen (BRON). De kaart opent met locaties waar in vijf jaar tijd minimaal vier letselongevallen zijn geregistreerd. Door in het vak "gemeente/regio" de naam van je gemeente te kiezen zoomt de kaart daar naartoe en selecteert alleen de ongevallen in dat gebied. Door te spelen met het schuifje kun…Read more