spi kompas nbrabant

Snel de vinger op de zere plek

Snel de vinger op de zere plek

In het SPI-kompas zijn er van bijna elke weg snelheidsgegevens bekend. Niet alleen op de drukke verkeersaders, maar ook in rustige straten in de woonwijken. Om uit die grote hoeveelheid data nog makkelijker te kunnen afleiden hoe het snelheidsbeeld in een bepaalde straat is hebben we een nieuwe functie toegevoegd. Aan de hand van een voorbeeld leggen we graag uit…Read more
Ongevalsgevens over 2019 beschikbaar

Ongevalsgevens over 2019 beschikbaar

De BRON ongevalsgegevens over 2019 zijn beschikbaar. Er is een nieuwe periode van vijf jaar (2015 t/m 2019) toegevoegd in de laag ongevallen. Er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan om het gebruiksgemak te vergroten. Heb je zelf nog wensen of tips? Laat het ons weten. Meer ongevalsconcentraties Een eerste blik op de ongevallen in verschillende delen van het land…Read more
50 km – verschillen in fietsvoorzieningen

50 km – verschillen in fietsvoorzieningen

In deze serie blogs besteden we aandacht aan de risico's op de verschillende snelheidsregiems. We laten zien hoe de risico-indicator kan worden gebruikt om meer grip te krijgen op de risico's in een bepaald gebied. In dit blog zoomen we in op de verschillen in kwaliteit van de fietsvoorzieningen op 50 km-wegen. De voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn…Read more
Weet ons te vinden

Weet ons te vinden

Het lijkt er op dat veel mensen er, net als wij, al aan zijn gewend om van huis uit hun werk zo goed mogelijk voort te zetten. We zien in onze tools dat het gebruik toeneemt. Dat je even met streetview die situatie buiten kunt bekijken vanuit de tool is natuurlijk ook wel makkelijk. Dat levert ook aardige vraag/antwoord mailtjes…Read more
Risico-indicator op kaart

Risico-indicator op kaart

De risico-indicator per snelheidsregiem voor gemeenten en de wijken daarbinnen is al eerder gepresenteerd in de verschillende regio's in Brabant. Deze cijfers zijn als laag toegevoegd aan het SPI-kompas: het risico-kompas. Het geeft per snelheidsregiem (30, 50 enz) waar de grootste risico's zijn. Hierbij wordt naast de geregistreerde ongevallen gebruik gemaakt van een schatting van de intensiteit op elke weg…Read more
Ongevallen en snelheden 2018

Ongevallen en snelheden 2018

Zowel de ongevalsgegevens als de snelheidsgegevens over 2018 zijn beschikbaar. De verwerking van de snelheidsgegevens is verbeterd. Daardoor is er nu in nog meer straten betrouwbare snelheidsinformatie beschikbaar. De gebruikersinterface is aangepast om het werken op de tablet makkelijker te maken. Verbetering snelheidsgegevens De snelheidsgegevens zijn op stukken van maximaal 50 meter beschikbaar. Dit heeft als groot voordeel dat hoge…Read more
Een compleet beeld

Een compleet beeld

Door samen naar dezelfde informatie te kijken over ongevallen, snelheden en intensiteiten kan de verkeersveiligheid effectiever worden verbeterd. Met het SPI-kompas is dat, nu ook de gegevens over intensiteiten beschikbaar zijn, mogelijk. Een goed moment om de verschillende soorten informatie nog eens tegen het licht te houden. Intensiteiten De hoeveelheid verkeer is een belangrijke grootheid om het risico te bepalen.…Read more
Een goede V85 als uitgangspunt

Een goede V85 als uitgangspunt

Om een beeld te krijgen van de snelheid van het verkeer op een weg is de V85 de meest gebruikte maat. Deze waarde geeft aan welke snelheid door 85% van het verkeer niet wordt overschreden. Met de klassieke methoden als telslangen of een wegkantradar kan op een locatie een goede V85 worden gemeten van al het verkeer wat langs rijdt.…Read more
SPI-kompas Noord-Brabant: iedereen hetzelfde beeld

SPI-kompas Noord-Brabant: iedereen hetzelfde beeld

De provincie Noord-Brabant wil op een eenduidige wijze inzicht geven in verkeersveiligheidsgerelateerde gegevens op het Brabantse wegennet. Het gaat om verkeersongevallen, snelheden en intensiteiten. Hiervoor wordt het spi-kompas van Hastig gebruikt.  Het spi-kompas biedt inzicht in de geregistreerde verkeersongevallen, de gereden snelheden en de intensiteiten. Op vrijwel elke weg in de provincie Noord-Brabant zijn de gemiddelde snelheid en de V85…Read more