spi kompas Utrecht

Movimaps | snelheid vervangt SPI-kompas

Movimaps | snelheid vervangt SPI-kompas

De afgelopen jaren heeft de provincie Utrecht informatie over snelheid, ongevallen en risico's beschikbaar gesteld in het SPI-kompas. Voor wegbeheerders is vanaf nu Movimaps | snelheid beschikbaar met gedetailleerdere gegevens over snelheid per uur en de snelheidsverdeling. Het SPI-kompas blijft nog beschikbaar op de url prvutrecht.kijkopkaart.nl. Movimaps snelheid is beschikbaar op utrechtprv.kijkopkaart.nl. De informatie over ongevallen wordt nog toegevoegd. De…Read more
Ongevalsgevens over 2019 beschikbaar

Ongevalsgevens over 2019 beschikbaar

De BRON ongevalsgegevens over 2019 zijn beschikbaar. Er is een nieuwe periode van vijf jaar (2015 t/m 2019) toegevoegd in de laag ongevallen. Er zijn ook een aantal aanpassingen gedaan om het gebruiksgemak te vergroten. Heb je zelf nog wensen of tips? Laat het ons weten. Meer ongevalsconcentraties Een eerste blik op de ongevallen in verschillende delen van het land…Read more
Spi-kompas: snelheid bijgewerkt tot maart 2020

Spi-kompas: snelheid bijgewerkt tot maart 2020

In het Spi-kompas is de snelheid bijgewerkt tot en met maart 2020. Dat biedt de mogelijkheid om van de invoering van de maximum snelheid van 100 km/u op de autosnelweg te zien én om het verkeersgedrag tijdens de corona-crisis in de gaten te houden. De gedetailleerde snelheid op stukken van maximaal 50 meter geeft nauwkeurig inzicht in het snelheidsgedrag van…Read more
50 km – verschillen in fietsvoorzieningen

50 km – verschillen in fietsvoorzieningen

In deze serie blogs besteden we aandacht aan de risico's op de verschillende snelheidsregiems. We laten zien hoe de risico-indicator kan worden gebruikt om meer grip te krijgen op de risico's in een bepaald gebied. In dit blog zoomen we in op de verschillen in kwaliteit van de fietsvoorzieningen op 50 km-wegen. De voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn…Read more
Weet ons te vinden

Weet ons te vinden

Het lijkt er op dat veel mensen er, net als wij, al aan zijn gewend om van huis uit hun werk zo goed mogelijk voort te zetten. We zien in onze tools dat het gebruik toeneemt. Dat je even met streetview die situatie buiten kunt bekijken vanuit de tool is natuurlijk ook wel makkelijk. Dat levert ook aardige vraag/antwoord mailtjes…Read more
Snelheidsgegevens 2019 beschikbaar

Snelheidsgegevens 2019 beschikbaar

In het SPI-kompas zijn de snelheidsgegevens (V85) bijgewerkt tot en met oktober 2019. Het is daarmee mogelijk om de ontwikkelingen van het snelheidsbeeld over langere periode te volgen, namelijk vanaf oktober 2017. Naast het toevoegen van gegevens zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd. Groter gebied in beeld De snelheidsgegevens zijn beschikbaar op stukken van maximaal 50 meter. Daarmee is het…Read more

Risico-indicator per snelheidsregiem

Aan het SPI-kompas is een laag toegevoegd: het risico-kompas. Het geeft per snelheidsregiem (30, 50 enz) waar de grootste risico's zijn. Hierbij wordt naast de geregistreerde ongevallen gebruik gemaakt van een schatting van de intensiteit op elke weg in de gemeenten. Wat is risico? Ontwikkelingen op het gebied van verkeersonveiligheid leiden vaak tot uitspraken dat het gevaarlijker is geworden of…Read more
Een andere blik op gebruik van het wegennet

Een andere blik op gebruik van het wegennet

Naast het toetsen van de snelheid op een weg aan de geldende maximum snelheid, geeft de gedetailleerde informatie over snelheid ook inzicht in het snelheidsverloop en het gebruik van de weg. In het SPI-kompas is daarom een nieuwe presentatie toegevoegd: de V85 kaart.  Door middel van verschillende kleurgroepen wordt de hiërarchie van het wegennet meteen duidelijk. Bij de aansluiting van…Read more
SPI kompas: snel en eenvoudig inzicht

SPI kompas: snel en eenvoudig inzicht

De provincie Utrecht stelt het SPI kompas beschikbaar aan alle gemeenten, om te helpen een antwoord te vinden op de volgende vragen: op welke locaties er een risico is op snelheidsgerelateerde ongevallen? is een klacht over rijsnelheden te verifiëren? welke wegen/trajecten vragen prioriteit voor maatregelen? wat is het effect van genomen maatregelen op rijsnelheid? Het SPI kompas biedt inzicht in…Read more