treinkompas

Treinkompas: wat staat er in

Het Treinkompas geeft inzicht in: vertraging uitval materieel In de toelichting op de data is terug te vinden hoe deze informatie is verzameld. Bij alle overzichten is het station de basis. Per station wordt bekeken of een trein vertraagd is, of een trein uitvalt en welk materiaal wordt ingezet. Er is onderscheid gemaakt naar de richting even en oneven. Daarmee kan…Read more